fbpx

ISM: ontwikkelplatform voor modern IT-servicemanagement in de publieke sector

Wim Hoving

Architect ISM-Methode

ISM is ontworpen omdat er steeds meer wordt gevraagd van modern IT-beheer. Denk aan uitdagingen zoals veel verschillende applicaties en devices binnen een organisatie. Een middelgrote gemeente heeft gemakkelijk 200 applicaties tegelijk draaien. En wanneer medewerkers niet tevreden zijn over de software die jouw IT-afdeling beheert, dan kunnen ze zelf op zoek gaan naar iets ‘beters’. Dit kan resulteren in het ontstaan van schaduw-IT, wat een blinde vlek kan veroorzaken op het gebied van security.

En wat te denken van een verzwakte IT-infrastructuur? Dit risico is voornamelijk aanwezig bij organisaties die lang bestaan, zoals in de publieke sector vaak het geval is. Terwijl het IT-landschap in toenemende mate complexer werd zijn ‘tijdelijke’ suboptimale work-arounds uit het verleden algemeen ingeburgerd geraakt.

Naast deze IT-beheeruitdagingen wordt de publieke sector in toenemende mate geconfronteerd met aangescherpte wetgeving omtrent informatieveiligheid. Denk daarbij aan de BIO, de NEN7510 of ISO27000-normen. Ga er maar aanstaan als beheerder, IT-manager of procesmanager. Hoe zorg je ervoor dat jouw IT-diensten flexibel, efficiënt en geborgd zijn?

ISM is ontwikkeld om de stap naar een modern IT-servicemanagement voor veel organisaties mogelijk te maken. Dertig jaar IT-servicemanagement en ITIL hebben te weinig concrete resultaten opgeleverd. Vaak zijn medewerkers op cursus gestuurd. Men heeft een certificaat behaald, maar echte verandering is uitgebleven.

Gelukkig bestaat de ISM-methode als praktisch toepassingsmodel waardoor de samenwerking verbetert, werkwijzen worden versimpeld en er meer efficiëntie en samenhang ontstaat. Met andere woorden: ISM is een ontwikkelplatform en helpt jouw organisatie met het realiseren van modern IT-servicemanagement.

ISM: waarom zo uitermate geschikt voor de publieke sector?

De ISM-methode is ten eerste zeer geschikt voor organisaties die willen voldoen aan de ISO-normen, de BIO en NEN7510. De gehele publieke sector, zoals zorg en overheid, kan er dus mee uit de voeten. Informatieveiligheid valt namelijk binnen de ISM-methode onder standaard IT-dienstverlening. Hierdoor worden wettelijke normen vanzelfsprekend geïmplementeerd.

Daarbij is de ISM-methode al veelvuldig succesvol toegepast binnen de zorgsector en verschillende overheidslagen die wilden standaardiseren. Daar heeft de ISM-methode haar sporen reeds verdiend. Maar eigenlijk is de ISM-methode geschikt voor elke IT-organisatie die maximaal wil standaardiseren. IT-organisaties zijn namelijk op dezelfde wijze ontworpen en gebouwd. ISM combineert de beste ideeën en oplossingen uit ITIL, DevOps, agile, Lean en OBM in één compacte en geïntegreerde oplossing die snel operationeel is waardoor professionals en management worden ontzorgd.

Standaardisatie

Waarom is standaardisatie zo waardevol? Het antwoord is dat eenduidige processen de werkwijzen van de IT-afdeling makkelijk en ondubbelzinnig toepasbaar maken. Dit zorgt voor onderling meer vertrouwen. Immers, iedereen weet waar hij/zij aan toe is qua IT-dienstverlening. Verwachtingen worden door de grote voorspelbaarheid waargemaakt. Ook de compliancy en regie voor het management nemen toe. Het resultaat is vervolgens: minder fouten en kostenbesparingen.

Veel van onze klanten waren zich bewust van het feit dat het gebrek aan gestandaardiseerde methoden leidde tot slechte samenwerking, onnodig veel fouten en geldverspilling. Men was voornamelijk bezig om het beheer van de IT-organisatie draaiende te houden: oftewel, instandhouding. Dat betekent veel tijd stoppen in het oplossen van incidenten en verouderde software in lucht houden. Optimalisatie en innovatie raakten ondergesneeuwd en modernisatie kwam niet van de grond.

De onbeheersbaarheid van IT-dienstverlening wordt meestal veroorzaakt doordat verschillende beheermethoden en werkwijzen tegelijkertijd worden toegepast. De IT-organisatie wordt hierdoor onnodig complex waardoor managers en hun teams leiden aan kortzichtigheid. Kortzichtigheid betekent in dit geval dat teams enkel reageren op wat direct om hen heen gebeurt. Vaak per direct. Het overzicht ontbreekt in dat geval.

Wat een team en manager vervolgens nodig heeft is dus overzicht. Daarbij is het van belang dat tijd niet als de vijand wordt gezien, maar als een bondgenoot. Neem afstand van de dagelijkse brandjes en noodtoestanden en richt je focus op een uniforme, integrale inrichting van de werkwijzen van je IT-organisatie. Zodoende kan jouw team profiteren van de optimale benutting van ieders kwaliteiten. Managers behoren zich te focussen op de aansturing en medewerkers op hun operationele opgaven. Daardoor kan de IT-organisatie zich ontwikkelen, moderniseren en de diensten leveren waar de business recht op heeft.

Een veelgemaakte fout bij het simultaan toepassen van verschillende beheermethoden is om Agile, Scrum, Lean, ITIL en DevOps naast elkaar te implementeren in plaats van voor een integrale wijze te kiezen. Succesvolle organisaties doen echter niet “én, én”. Zij kiezen voor één methode. Ze integreren namelijk al deze methodes optimaal met hun bestaande processen, zodat slechts één integrale en klantgerichte werkwijze ontstaat.

Wat levert standaardisatie dan op?

Wat levert de standaardisatie dan op? Ten eerste hoef je zelf niet het wiel uit te vinden. In plaats van door schade en schande de best practices van verschillende beheermethoden te ontdekken kun je vertrouwen op de ISM-methode. Het ISM-model is namelijk een praktisch toepassingsmodel dat Agile, Scrum, Lean, ITIL en DevOps vereenvoudigt en terugbrengt tot de kern. Zodoende kunnen jij en je team je concentreren op de daadwerkelijk grote uitdaging: het veranderen van de werkwijze en cultuur van de IT-beheerorganisatie.

ISM is in dat opzicht dus een bruggenbouwer. In plaats van dat jij moet leren van je fouten geven wij handvaten waardoor de IT-dienstverlening van jouw team zich razendsnel kan moderniseren. Wij hebben namelijk alle best practices al gedestilleerd en proefondervindelijk toegepast. Het ISM-model is dus niet een theoretische exercitie, maar een praktisch model dat rust op empirisch bewijs.

De beheerder, de manager, de procesmanager en de klant

De ISM-methode biedt iedereen die betrokken is bij de IT-dienstverlening grote voordelen. De beheerder wordt gesteund door duidelijke kaders waardoor alle middelen die hij gebruikt, te weten people, product en proces, naadloos op elkaar aansluiten. Door duidelijke kaders, bevoegdheden en verantwoordelijkheden heeft hij meer vrijheid gekregen om zijn vak uit te oefenen. Zonder grenzen geen vrijheid namelijk. Zonder grenzen wordt men stuurloos.

De IT-manager verkrijgt  regie en grip op zijn teamprestatie. Door de duidelijkheid die zijn team heeft gekregen is operationeel ingrijpen vaak niet meer nodig. Ook leidt ISM tot betere monitoring en bruikbare dashboards. Door betere en betrouwbare sturingsmogelijkheden kan de manager gerichter en onderbouwd sturen en doorontwikkelen wanneer gewenst.

De procesmanager kan zich voortaan richten op dienend leiderschap. Zijn aandacht zal vanaf nu namelijk gericht zijn op de procesprestatie en sturing in plaats van procesinrichting. De procesmanager zal dus voortaan beheerders ondersteunen met hun dienstverlening. Door deze verschuiving van werkzaamheden zal de procesmanager tevens meer steun genieten van het managementteam.

En de klant? Die profiteert van goede IT-dienstverlening en ziet ICT voortaan als onderdeel van zijn werkprocessen en niet als een externe technische aangelegenheid.


Benieuwd naar een integraal IT service management systeem? Download dan de gratis whitepaper!

Wil je je IT-beheer verder professionaliseren? Met het gratis ISM-procesmodel kun je de ISM-methode direct, eenvoudig en snel invoeren, toepassen en te begrijpen: 70 pagina’s direct toepasbaar! Download de whitepaper hieronder:

 

Wil je op de hoogte blijven van ISM?

Meld je aan:

NEN7510 - informatiebeveiliging in de zorg ism methode

NEN7510, de kans voor betere patiëntenzorg én IT-diensten!

Informatiebeveiliging in de zorg wordt vaak gezien als een last. Terwijl werken met NEN 7510 juist de kwaliteit van je patiëntenzorg kan verbeteren!

ict en agile werken in de zorg

De ICT in de zorg kan niet zonder agile mindset

Digitaal innoveren is noodzakelijk om de kwaliteit van de ICT in de zorg te verbeteren en daarmee de zorg goed en betaalbaar te houden. De zorgvraag neemt in hoog tempo toe, met een groeiend tekort...

Eenvoudig slagen voor de NEN7510, BIO en ISO 27001 audits.

Compliancy is binnen overheden en de zorgsector niet altijd een vanzelfsprekendheid. De correcte implementatie van de NEN 7510, BIO of ISO 27001 vergt vaak veel van een IT-afdeling.

itil processen ism methode it

Maak ITIL eenvoudig, beheersbaar en agile met ISM

Als IT-manager wil je grip op processen. ITIL wordt veel gebruikt maar is complex. Houd ITIL-processen eenvoudig, beheersbaar en agile met de juiste aanpak.

managen of leidinggeven op de werkvloer

Managen of leidinggeven, meeting of ontmoeting

De klacht van veel medewerkers is dat het management niet weet waarover ze praat. Dit is helaas vaak terecht. Vaak omdat ze niet leidinggeven op de werkvloer en het managen beperken tot het nemen...

Het ISM-procesmodel

Wil je je IT-beheer verder professionaliseren? Dit e-boek maakt het mogelijk de ISM-methode direct, eenvoudig en snel in te voeren, toe te passen en te begrijpen! 70 pagina’s direct toepasbaar

Blijf op de hoogte van ISMWim Hoving

Wim Hoving

Architect ISM-Methode

De ideeën en oplossingen in dit blog maken deel uit van de ISM-methode. Deze methode biedt een IT-organisatie een volledig geïntegreerde werkwijze. Een werkwijze op zowel strategische, tactisch en operationeel niveau. In ISM zijn de meest praktische ideeën uit ITIL®, Lean, DevOps en OBM geïntegreerd in één compact en toepasbaar framework. Het ISM-gedachtengoed is als open source vrij en universeel toepasbaar. Deze teksten zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen met bronvermelding vrijelijk verspreid worden.

ISM Portal

Zernikepark 4
9747 AN Groningen

Fokkerstraat 16
3833 LD Leusden

info@ismportal.nl
088 - 2034000

ISM Foundation training

Prettig en efficiënt samenwerken, zonder misverstanden en onnodige vertraging. Na de training heb je inzicht in jouw werkzaamheden en de basisprocessen van ITIL. Je ontvangt praktische tips en tricks om deze processen optimaal toe te passen in jouw werkzaamheden.

Download direct de opleidingsbrochure.

}});