fbpx

ISM compliancy tool

Snel grip op informatiebeveiliging

Het vertalen van normteksten uit ISO27001, BIO, NEN7510 of Cobit naar concrete acties is complex en tijdrovend. Daarbij moeten deze acties worden verdeeld over de werkwijze. Met de webbased ISM compliancy tool kan uw organisatie eenvoudig en proactief voldoen aan de eisen. De tool geeft een duidelijk overzicht van de activiteiten die moeten plaatsvinden om aan de eisen te voldoen.

Ook wordt duidelijk wie verantwoordelijk is voor de besturing van deze activiteiten. Deze uitwerking sluit aan op de al aanwezige IT-processen. Indien u moet voldoen aan meerdere normen ziet u waar deze overlappen en kunt u met één set aan acties aan meerdere normen voldoen. De bijbehorende monitor geeft een actueel inzicht in de status en bevordert het kwaliteitsbewustzijn. Zo krijgt u grip op informatiebeveiliging.

 

Waarom

Informatiebeveiligingsnormen beschrijven een groot aantal eisen. Om hieraan te voldoen moeten veel inrichtings- en uitvoeringsactiviteiten plaatsvinden. Het beschrijven en aansturen van deze activiteiten is specialistisch werk en kost veel tijd. De ISM compliancy tool geeft voor de belangrijkste normen aan welke activiteiten een IT-organisatie moet uitvoeren om aan deze kwaliteitsnorm te voldoen. Ook geeft de tool aan welk IT-proces en functionaris verantwoordelijk is voor de correcte opzet, bestaan en werking. Hierdoor sluit de uitvoering aan op de bestaande werkwijze van de IT-organisatie. De monitor in de tool geeft een actueel beeld van de mate waarin de organisatie al aan de eisen voldoet, dit bevordert het bewustzijn. Met de compliance tool bespaart u niet alleen veel tijd, maar ook kosten. Zo wordt het voldoen aan de eisen een stuk eenvoudiger en integraal onderdeel van de werkwijze.

Wie

Alle organisaties die moeten en willen voldoen aan één of meerdere informatiebeveiligingsnormen.

Wat

De ISM compliancy tool is een web-applicatie waarin de voor u geldende normen worden ontsloten en de activiteiten worden gekoppeld aan de verantwoordelijk processen en functionarissen. De monitor kan opgenomen worden in het ISM-management dashboard.

Hoe

De ISM compliancy tool kan door iedere IT-organisatie worden toegepast, ook als geen gebruik wordt gemaakt van de ISM-methode of ISM-licentie.

Contact

Heeft u vragen over de ISM compliancy tool, neemt u dan gerust contact met ons op:

 

 

ISM Portal

Zernikepark 4
9747 AN Groningen

info@ismportal.nl
050 - 5791387

Snel en duurzaam voldoen aan de BIO

Veel IT-afdelingen in de overheid voelen de grote druk om aan de BIO te voldoen. Naast de al bestaande werkdruk om goede IT-diensten te leveren en te innoveren, worden steeds strengere eisen gesteld aan de Informatiebeveiliging. Het werkt niet meer om dit aanvullend te doen, integratie van BIO in de werkwijze is de enige weg.

00
Months
00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds