fbpx

ISM Gebruiks- en supportlicentie

Toegang tot geïntegreerde middelen en gespecialiseerde support

ISM is een gestructureerde methode om het besturen en leveren van IT-diensten te organiseren en te vereenvoudigen. Rondom de methode zijn een groot aantal producten en diensten ontwikkeld die de toepassing van ISM ondersteunen. Om deze producten te kunnen gebruiken is een ISM gebruiks- en supportlicentie nodig, de gebruiker ontvangt daarmee het gebruiksrecht, de updates en basis ISM support.

 

Waarom

Ontwikkelingen en verbeteringen leiden regelmatig tot updates van de aangeschafte producten, die beschikbaar wordt gesteld aan licentiehouders. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de aangeschafte producten zijn updates, ISM support en regelmatig contact noodzakelijk.

Wie

De ISM-licentie is van toepassing op organisaties die ISM-producten hebben aangeschaft en willen gebruiken. Voor elke gebruiker moet een licentie afgesloten worden.

Wat

De licentie geeft het recht op gebruik, updates en support van de afgenomen diensten en producten, bijvoorbeeld:
• Het ISM-framework
• De periodieke gebruikerstevredenheidsenquête
• Proces- en beschikbaarheidsrapportages
• Het ISM Managementdashboard
• De ISM Compliance tool (zoals NEN7510, BIO, ISO27001 en Cobit)
• Et cetera

Hoe

ISM-producten en diensten kunnen zowel los als gecombineerd in een seat aangeschaft worden, per IT-medewerker. Een seat omvat een vaste set aan basisproducten. De licentie wordt berekend over het geheel van seats en los aangeschafte producten.

Contact

Heeft u vragen over het ISM Gebruiks- en supportlicentie, neemt u dan gerust contact met ons op:

 

ISM Portal

Zernikepark 4
9747 AN Groningen

Fokkerstraat 16
3833 LD Leusden

info@ismportal.nl
088 - 2034000