Gebruiks- en Onderhoudslicentie

Achter elke ISM- en FSM-seat dient een voor het moment van gebruik geldige Gebruiks- en Onderhoudslicentie te staan.

De Gebruiks- en Onderhoudslicentie geeft de houder recht op het gebruiken en toepassen van de geleverde ISM- en FSM-producten. Dit betreft updates vanaf het moment van vrijgave, online procesmanagerssupport via www.ISMportal.nl, deelname aan procesmanagersdagen, en 2e -lijns telefonische support tijdens kantoortijden.

De Gebruiks- en Onderhoudslicentie wordt geleverd in de vorm van een schriftelijke (e-mail) bevestiging, waarin de aard, omvang en looptijd van de licentie is vastgelegd.

De Gebruiks- en Onderhoudslicentie gaat in op het moment van de ISM-go-live en heeft een looptijd van één kalenderjaar. De licentiekosten bedragen een vooraf overeengekomen percentage van de prijs op het moment van aanschaf van de seats.

ISM Portal

Zernikepark 4
9747 AN Groningen

info@ismportal.nl
050 - 5791387