Managen of leidinggeven, meeting of ontmoeting

Wim Hoving

Architect ISM-Methode

Managers mogen besluiten

De klacht van veel medewerkers is dat het management niet weet waarover ze praat. Dit is helaas vaak terecht. Natuurlijk weten managers uitstekend wat het bedrijfsdoel is, welke middelen beschikbaar zijn en hoe de taken verdeeld zijn. Ze missen echter te vaak de kwaliteit om strategische of tactische doelen te vertalen naar de operationele werkelijkheid. Veel managers geloven heel serieus dat het hun taak is om besluiten te nemen. Terwijl ze natuurlijk gewoon aangenomen zijn om doelen te realiseren. Kennelijk dringt het maar niet door dat doelen niet door managers en besluiten worden gerealiseerd, maar enkel door operationele acties van medewerkers. Managers mogen besluiten, maar moeten vooral leiding geven aan de uitvoering van besluiten.

Als medewerkers je kapitaal zijn, waarom ontmoeten we ze dan alleen in vergaderingen of groepsbijeenkomsten? Sturen wordt dan sturen op indirecte informatie, niet op zien en beleven, maar reageren op wat gerapporteerd of verteld wordt.

Om goed leiding te kunnen geven moet je weten wat er leeft en regelmatig daar zijn waar het gebeurt, de werkvloer. Dat is niet hetzelfde als een team- of MT-overleg, een groepsbijeenkomst of een zeepkistsessie. Ook belangrijk en nuttig, maar niet de werkelijkheid. In een meeting wordt vaak gesproken op basis van indirecte informatie. Dat kunnen presentaties, rapportages of verslagen, projectvoorstellen of een verbale toelichting zijn. Het is niet de werkelijkheid, het is een afbeelding van de werkelijkheid. Nuttig, relevant en bruikbaar. Echter, om deze indirecte informatie goed te kunnen gebruiken wordt verondersteld dat iedereen deze indirecte informatie goed – en bij voorkeur ook op dezelfde wijze – koppelt aan de feitelijke situatie, de directe informatie.

Het koppelen van indirecte aan directe informatie vergt een goed en dus een actueel beeld van de werkvloer. Dat is dus niet meer het beeld van de tijd dat je misschien zelf nog operationeel was…

Het nemen van goede, realistische besluiten is slechts het begin: als je verantwoordelijk bent voor het besluit, ben je ook verantwoordelijk voor het resultaat! Dus stuur je op de opvolging, faciliteer je het werk, meet het resultaat en waardeert de medewerkers voor het bereikte resultaat.

Vaak hoor je managers zeggen dat ze helaas onvoldoende tijd hebben om op de werkvloer te komen, ieder gaatje in de agenda wordt gevuld. Dat is natuurlijk dikke onzin. Dat doen ze zelf. Het is simpel een kwestie van prioriteren en niet meer werk aannemen dan je kunt. Een overvolle agenda is een signaal dat je niet goed prioriteert.

Dus blokkeer gewoon tijd in je agenda, ga de vloer op, ga ontmoeten. Spreek met en ervaar de operatie. Wordt geen draaimolenmanager (zie eerdere blog) die van vergadering naar vergadering rent, te laat binnenkomt, uitlegt waarom actiepunten niet gerealiseerd zijn omdat je de hele week vergaderd hebt.

→ Wees de leider die men nodig heeft.
→ Wees de leider die de medewerkers in staat stelt hun werk professioneel uit te voeren.
→ Ga ze ontmoeten!

service management systeem uitdagingen ism portal servitect

6 uitdagingen en oplossingen voor de IT-manager

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de moderne IT-manager en welke oplossingen zijn er? Een goed service management systeem is alvast onmisbaar.

CEO: “Geld maakt niet gelukkig!”

Ruimhartig CEO’s, directeuren, voorzitters van RvB en CIO’s steken jaarlijks vele miljoenen in de IT. Allen herkennen het grote belang van goede IT-ondersteuning voor de bedrijfsvoering. Ze betalen...

Is de IT-manager de bottleneck?

Karikatuur Ik hoor IT-managers vaak terecht verzuchten dat hun teams niet functioneren, de klant niet begrijpen en niet in staat zijn om flexibel te reageren. Wat ik jammer vind is dat de IT-manager...
ism methode ecosysteem

Haal het maximale uit ISM met het modulaire ISM-ecosysteem

De ISM methode is een compacte manier om je IT service management in te richten. In deze blog leggen we uit hoe je daar optimaal gebruik van maakt.

Pavlov in de IT

Tekort aan specialisten Twee koppen in het nieuws vielen mij laatst op: “Groeiend tekort aan specialisten.” en “Tekort aan IT'ers opvangen door sneller opleiden.”  Vervolgens vraagt men zich nog...

Het ISM-procesmodel

Wil je je IT-beheer verder professionaliseren? Dit e-boek maakt het mogelijk de ISM-methode direct, eenvoudig en snel in te voeren, toe te passen en te begrijpen! 70 pagina's direct toepasbaar

Wim Hoving

Wim Hoving

Architect ISM-Methode

De ideeën en oplossingen in dit blog maken deel uit van de ISM-methode. Deze methode biedt een IT-organisatie een volledig geïntegreerde werkwijze. Een werkwijze op zowel strategische, tactisch en operationeel niveau. In ISM zijn de meest praktische ideeën uit ITIL®, Lean, DevOps en OBM geïntegreerd in één compact en toepasbaar framework. Het ISM-gedachtengoed is als open source vrij en universeel toepasbaar. Deze teksten zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen met bronvermelding vrijelijk verspreid worden.

ISM Portal

Zernikepark 4
9747 AN Groningen

info@ismportal.nl
050 - 5791387