Lef en leiderschap gezocht: De spagaat van de IT-manager

Wim Hoving

Architect ISM-Methode

De Leider lijdt het meest, door het leiden dat hij vreest!

Compliancy-eisen

De spagaat waar de IT-manager zich in bevindt is gigantisch. Nieuwe functionaliteit moet steeds sneller geleverd worden. Over elkaar heen buitelende technische innovaties dringen zich op, en compliancy-eisen worden steeds strenger. De betrokkenheid van zijn opdrachtgever is en blijft minimaal. Zijn team van solistische techneuten moet omgevormd worden tot een “lean and mean service machine”. En o ja, of het ook iets goedkoper kan…

En de IT-manager heeft dit eigenlijk over zichzelf afgeroepen. Door toegevendheid te verwarren met klantgerichtheid pakt hij iedere vraag vanuit de business op. Door nieuwe technieken te introduceren zonder een doorwrochte visie op architectuur. Door compliancy-eisen niet als professionele ondersteuning te beschouwen maar als een ongewenste dwangmaatregel. Maar vooral door zijn team niet de aandacht en sturing te geven die het nodig heeft. Kortom, door op alle punten geen leiding te nemen én te geven.

“De Leider lijdt het meest, door het leiden dat hij vreest!”

De behoefte aan leiding

In de afgelopen jaren heb ik tientallen scans uitgevoerd bij IT-beheerorganisaties. Vrijwel unaniem roepen beheerders en middelmanagement om leiding en duidelijkheid. Vaak betreft dit trage en onduidelijke besluitvorming, en vrijwel altijd gaat het over het niet of halfbakken uitvoeren van de genomen besluiten. Als de IT-manager geconfronteerd wordt met deze roep om meer leiding, dan is zijn eerste reactie er een van verbazing en onbegrip. “Ik geef mensen juist veel ruimte en vrijheid” en “we nemen binnen het MT veel besluiten”. Dat klopt ook, maar de genomen besluiten worden slecht gecommuniceerd en niet of half doorgevoerd. Leiding geven is besluiten nemen én realiseren. Wanneer dat laatste niet gebeurt, dan gaan de beheerders zelf hun samenwerking organiseren, managen heet dat. Ze doen dit om ruimte voor samenwerking te creëren en hun vak te kunnen uitoefenen. Echter, zonder besluitvormende en aansturende bevoegdheid is het voor hen vrijwel onmogelijk om afspraken langdurig succesvol toe te passen.

Lef en leiderschap

Gelukkig staan steeds vaker IT-managers op die hun vak serieus nemen en weer echt de leiding nemen. Ze vertonen lef en leiderschap. Ze steunen hun opdrachtgever door het gesprek aan te gaan over onmogelijke en “last minute” opdrachten, ze kennen het bedrijf en het bedrijfsplan, en kijken proactief hoe nieuwe technieken ingepast kunnen worden. Ze beschouwen compliancy als onderdeel van een professionele werkwijze. Maar vooral sturen ze hun organisatie op een moderne manier aan. Ze begrijpen dat de werkwijze van het team bepalend is voor het succes, en niet de techniek. Door de doelen duidelijk te communiceren en persoonlijk leiding te geven aan de inrichting én toepassing van de werkwijze creëert hij een werkomgeving waarin de vakman weer met plezier tot zijn recht komt.

IT-management is People Management

De moderne IT-manager is geen techneut of dictator, maar een businessgedreven people-manager. Door daadwerkelijk leiding te geven aan de inrichting en werkwijze van zijn team creëert hij ruimte voor vakmanschap en samenwerking van zijn medewerkers. Lef en leiderschap zorgen ervoor dat de business maximaal wordt ondersteund.

If your CV doesn’t mean Customer Value, it has no value

Creating Customer Value is the only justification of our work. No matter if we are managing, supporting or operational active, more and more we realize that everything we do, should be done with the...
ism training en games ism methode servitect

ISM training en games: zes manieren om je kennis te vergroten

Snel je kennis van ISM vergroten? We bieden diverse opleidingsmogelijkheden, van ISM training op foundation-niveau tot masterclasses en gaming.

service management systeem uitdagingen ism portal servitect

6 uitdagingen en oplossingen voor de IT-manager

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de moderne IT-manager en welke oplossingen zijn er? Een goed service management systeem is alvast onmisbaar.

CEO: “Geld maakt niet gelukkig!”

Ruimhartig CEO’s, directeuren, voorzitters van RvB en CIO’s steken jaarlijks vele miljoenen in de IT. Allen herkennen het grote belang van goede IT-ondersteuning voor de bedrijfsvoering. Ze betalen...

Is de IT-manager de bottleneck?

Karikatuur Ik hoor IT-managers vaak terecht verzuchten dat hun teams niet functioneren, de klant niet begrijpen en niet in staat zijn om flexibel te reageren. Wat ik jammer vind is dat de IT-manager...

Het ISM-procesmodel

Wil je je IT-beheer verder professionaliseren? Dit e-boek maakt het mogelijk de ISM-methode direct, eenvoudig en snel in te voeren, toe te passen en te begrijpen! 70 pagina's direct toepasbaar

Wim Hoving

Wim Hoving

Architect ISM-Methode

De ideeën en oplossingen in dit blog maken deel uit van de ISM-methode. Deze methode biedt een IT-organisatie een volledig geïntegreerde werkwijze. Een werkwijze op zowel strategische, tactisch en operationeel niveau. In ISM zijn de meest praktische ideeën uit ITIL®, Lean, DevOps en OBM geïntegreerd in één compact en toepasbaar framework. Het ISM-gedachtengoed is als open source vrij en universeel toepasbaar. Deze teksten zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen met bronvermelding vrijelijk verspreid worden.

ISM Portal

Zernikepark 4
9747 AN Groningen

info@ismportal.nl
050 - 5791387