DevOps, de heilige graal?

Wim Hoving

Architect ISM-Methode

Onomkeerbaar

Het succes van Agile en DevOps is mooi en onomkeerbaar. Met een zucht van verlichting groeit in een razend tempo het aantal gebruikers. Eindelijk een remedie tegen de jarenlang durende verkramping en vertraging die voortkwam uit de behoefte om alles te willen controleren. Controle in plaats van “in control”.

Grip door controle?

Gedreven door toenemende compliancy-eisen, o.a. voortkomend uit ISO27000, Cobit of NEN7510, en uit angst om afgerekend te worden op fouten, heeft het IT-management met klassiek procesmanagement jarenlang de oplossing gezocht in vergaande controlerende maatregelen. Door steeds striktere toepassing van ITIL en BiSL probeerde men grip te krijgen op het beheer. De onmacht was dan ook groot toen stelselmatig bleek dat dit niet leidde tot “in control” komen. En nog erger, aan de toenemende roep vanuit de business om nieuwe technieken snel en flexibel toe te passen kon helemaal niet worden voldaan. Veel controle maar niet in control en niet in staat de business te ondersteunen. En ondertussen werd de ruimte voor het vakmanschap stelselmatig ingeperkt.

We doen het anders

Agile en Scrum was de eerste reactie. Geen grote projecten en wijzigingen maar in kleine sprints werkende resultaten opleveren. Alsof de stop uit het bad met wensen werd getrokken werden nieuwe oplossingen snel gebouwd, in beheer genomen en aan de business beschikbaar gesteld. Wat een opluchting. Het gevolg was wel dat de druk op beheer toenam door het grote aantal vernieuwingen en de verminderde aandacht voor de overdracht, documentatie en beheersbaarheid.

DevOps was de tweede reactie. Door teams behalve voor ontwikkeling ook verantwoordelijk te maken voor beheer wordt de kloof tussen Development en Operations in één klap overbrugd. En door de implementatie - waar mogelijk - vergaand te standaardiseren en te automatiseren wordt de efficiency verder verhoogd, en de kans op fouten teruggedrongen. Maar vooral is DevOps een cultuurverandering, gericht op de bewustwording dat bouwen flexibel maar ook beheersbaar moet plaatsvinden. Agile en DevOps worden vaak gezien als vervanging van processen, en procesmanagement daarmee als overbodig. En voor sommigen was dit al een doel op zich.

Het moet wel werken!

Mijn stelling is dat er in elke organisatie per definitie gewerkt wordt volgens de processen Afspreken, Wijzigen, Herstellen en Leveren, dus ook in organisaties waar Agile en DevOps worden toegepast. Er worden overal afspraken met de business gemaakt en vastgelegd. Een aanpassing van een systeem vereist nog steeds de procesmatige logica van intake, analyse, bouw, test, implementatie en afsluiten. Storingen zullen nog steeds hersteld moeten worden, en de systemen moeten actief gemonitord en beheerd worden. Vragen, verzoeken en klachten van klanten moeten vastgelegd worden, geprioriteerd, en op basis van deze prioritering worden afgehandeld. De resultaten van al deze inspanningen moeten aangetoond en gerapporteerd worden, al was het alleen maar om te voldoen aan de compliancy-regels.

Agile werken in DevOps teams stelt hoge eisen aan de medewerkers: ze moeten goed zijn in ontwikkeling en beheer, communicatief vaardig zijn en goed kunnen samenwerken. Deze combinatie van kwaliteiten in één persoon komt van nature echter zelden voor. Dat kan er toe leiden dat ieder voor zich zijn of haar werk gaat structureren, wat zelden leidt tot uniformiteit en optimale samenwerking.

Conclusie

De vraag is dus niet of, maar hoe processen worden toegepast. Klassiek procesmanagement waarin controlerend werd aangegeven hoe gewerkt moest worden is niet het antwoord. Agile en DevOps alleen zijn niet voldoende om efficiënte samenwerking tussen de ontwikkelaars en beheerders, te stimuleren en te borgen. Modern procesmanagement, op basis van een beperkt aantal processen, gecombineerd met dienend leiderschap, stelt de kaders waarbinnen medewerkers hun vakmanschap kunnen etaleren. Procesmanagement biedt vakmensen ondersteuning, en vrijwaart hen van grote hoeveelheden overbodige registraties, continu overleg over onbelangrijke zaken, en discussies over de werkwijze. Procesmanagement leidt daarmee tot continuïteit, beheersbaarheid en compliancy.

Kortom, modern procesmanagement zorgt ervoor dat de voordelen van Agile en DevOps uitstekend tot hun recht komen.

zorg en ict ism methode

De groeiende kloof tussen zorg en ICT, en hoe deze te overbruggen!

De invloed van de ICT op de zorg is de laatste tien jaar enorm toegenomen. De manier waarop patiënten en cliënten tegenwoordig zorg ontvangen, is niet meer te vergelijken met vroeger. Door de...

Modern Service Management, everything comes together!

De puzzel klopt Nog nooit was de wereld van Service Management zo in beweging als de laatste jaren. People, Process en Product: alles beweegt, maar hoe komt dit samen? Agile is het grote buzzword,...

Lef en leiderschap gezocht: Tirannie of Onbewust Bekwaam?

De ideeën en oplossingen in dit blog maken deel uit van de ISM-methode. Deze methode biedt een IT-organisatie een volledig geïntegreerde werkwijze. Een werkwijze op zowel strategische, tactisch en...

Managen of leidinggeven, meeting of ontmoeting

Managers mogen besluiten De klacht van veel medewerkers is dat het management niet weet waarover ze praat. Dit is helaas vaak terecht. Natuurlijk weten managers uitstekend wat het bedrijfsdoel is,...

Lef en leiderschap gezocht: De spagaat van de IT-manager

De Leider lijdt het meest, door het leiden dat hij vreest! Compliancy-eisen De spagaat waar de IT-manager zich in bevindt is gigantisch. Nieuwe functionaliteit moet steeds sneller geleverd worden....

Het ISM-procesmodel

Wil je je IT-beheer verder professionaliseren? Dit e-boek maakt het mogelijk de ISM-methode direct, eenvoudig en snel in te voeren, toe te passen en te begrijpen! 70 pagina's direct toepasbaar

Wim Hoving

Wim Hoving

Architect ISM-Methode

De ideeën en oplossingen in dit blog maken deel uit van de ISM-methode. Deze methode biedt een IT-organisatie een volledig geïntegreerde werkwijze. Een werkwijze op zowel strategische, tactisch en operationeel niveau. In ISM zijn de meest praktische ideeën uit ITIL®, Lean, DevOps en OBM geïntegreerd in één compact en toepasbaar framework. Het ISM-gedachtengoed is als open source vrij en universeel toepasbaar. Deze teksten zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen met bronvermelding vrijelijk verspreid worden.

ISM Portal

Zernikepark 4
9747 AN Groningen

info@ismportal.nl
050 - 5791387